Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Klik her for at læse mere om forsøgsprojekterne i Plan C eller klik på knapperne til højre.

Forsøgsprojekterne organiseres som triple-helix projekter mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner. I projekterne samarbejder bygherrer, producenter, rådgivere, entreprenører og forskere om projektet fra idé til løsning.

Klik på et forsøgsprojekt i menuen til højre, eller se en samlet oversigt her.

Totalværdimodellen

 

Totalværdimodellen er et digitalt værktøj, der hjælper bygherrer og deres rådgivere med at planlægge helhelhedsorienterede energirenoveringer og udarbejde et veldokumenteret beslutningsgrundlag for valg af løsninger i projektets opstartsfase.

Hent Totalværdimodellen (pdf)

Læs mere om projektet

Udbudsfri OPI

 

Plan C's juridiske model for udbudsfri offentlig-privat innovation giver private aktører, der ønsker at deltage i OPI-projekter nye muligheder. Modellen viser vejen til at deltage i udviklingsprojekter med fastlæggelse af rettigheder  uden senere at blive erklæret inhabil.

Hent notatet (pdf)

Læs mere om projektet

RenProces

 

RenProces er et digitalt værktøj, som hjælper alle aktørerne i en byggesag til en mere overskuelig og åben byggeproces i forbindelse med energirenoveringsprojekter. RenProces tilbyder konkrete redskaber til byggeprocessen og et fælles online forum for projektets parter.

 
Læs mere om projektet

OPI i Praksis

 

Plan C og Gate 21 har gennem de seneste år udviklet metoder og samlet erfaringer med offentlig-private innovationsprojekter udviklet i tværfaglige samarbejder. En del af denne viden og erfaringer er destilleret i en OPI-plakat, som du kan downloade på siden om projektet.

 

Læs mere om projektet

Fremtidig fjernvarmeforsyning og energirenovering

 

Ud fra målsætningen om en fossilfri varmeforsyning i 2035 fremlægger projektet i rapporten ”Fremtidig fjernvarmeforsyning og energirenovering” tre scenarier for, hvordan den fremtidige fjernvarmeforsyning og energirenoveringer kan spille sammen og investeringerne optimeres.

 

Læs mere om projektet

CTS-guide

 

CTS-guiden er et digitalt værktøj, der kan hjælpe kommunale bygherrer og driftsmedarbejdere ved nyanskaffelse, fornyelse eller optimering af CTS-systemer i kommunale bygninger. CTS-guiden gennemgår processen omkring planlægning og styring af CTS-systemer og tilbyder redskaber til bedre planlægning, implementering og styring af CTS-systemerne.

 
Læs mere om produktet 

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

 

Kompetenceudviklingsprojektet har bidraget med et uddannelseskoncept og netværk for tekniske serviceledere og energimedarbejdere i den kommunale sektor. Projektet klæder servicelederne og energimedarbejderne på til at kunne opnå større energibesparelser i kommunale bygninger.

 

Læs mere om projektet

Visualisering af energiforbrug i boliger

 

I projektet er der udviklet en visuel brugerflade til online-medier, der giver beboerne mulighed for at følge deres varmeforbrug. Løsningen skal påvirke den enkelte beboers adfærd, så de i højere grad tager ansvar for energiforbruget og sparer på energien.

 

Læs mere om projektet

Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk