Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Forsøgsprojekter

Forsøgsprojekterne i Plan C organiseres som triple-helix projekter, hvor typisk en bygherre, en producent, en rådgiver, en entreprenør og en forsker samarbejder om udvikling af projektet fra idé til konkret løsning. Der kan være flere partnere tilknyttet projektgruppen.

 

Selve anlægsopgaven indgår enten som et direkte led i forsøgsprojektet eller konkurrenceudsættes. Forsøgsprojekterne skal dels tjene som selvstændige referenceprojekter for konkrete løsninger og dels udgøre grundlaget for koncepter, der kan udvikles til egentlige markedsløsninger. 

 

Læs mere om vores forsøgsprojekter:

 

 

 Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk