Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Energirigtig boligventilation

 

I Kildeparken i Gladsaxe har Plan C-partnere udviklet fire løsninger til decentral ventilation, der afhjælper fugtproblemer i boligerne. Alle løsninger er mulige at etablere med begrænsede ændringer i den bevaringsværdige arkitektur. To af løsningerne giver endvidere beboerne ekstra boligkvalitet i form af en altan eller en karnap. For alle fire løsninger gælder det, at de skal kombineres med en tætning af bygningen i form af hulmursisolering, efterisolering af loft og udskiftning af vinduer.


Udbytte

  • Bedre ventilation og mindre risiko for skimmelsvamp.
  • forventet reduktion af energiforbruget med op til 50 %.
  • større brugsværdi ved ekstra rum i boligen eller som altan.
  • mulighed for at gentænke det arkitektoniske udtryk.
  • synlig løsning og dermed signalværdi om renoverede boliger.

 

Renoveringen af boligerne bygger på to indsatser: tæthed og ventilation.


Med tætning af boligen begrænses tilstedeværelsen af kolde flader på
vægge, lofter og vinduer, hvor fugt kan samles, og samtidig begrænses varmetabet i boligen, så energiforbruget reduceres.

 

Med ventilation fjernes den overskydende fugt i luften effektivt og giver dermed et bedre indeklima. Derudover reduceres varmetabet gennem varmegenvinding i ventilationssystemet, hvor varmen overføres fra den luft, der suges ud, til den luft, der blæses ind.

 

Projektet bygger videre på AI's erfaringer med integreret boligventilation fra renoveringen af Gadekæret i Ishøj. Her designede

AI præfabrikerede indgangspartier med integreret ventilation, som blev udbredt til 680 boliger.

 

Se projektets løsninger i systembladet her
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om energirigtig boligventilation:

Partnere

AI

Gate 21

Enemærke & Petersen

Exhausto

 

Kontakt

AI

Tomas Snog,
Chefarkitekt


Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk