Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:




Energistyring og visualisering

 

Plan C har arbejdet med at synliggøre og reducere energiforbruget i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Projektet skal udvikle metoder for optimering af eksisterende anlæg og øge viden om forbruget hos både teknikere og brugere.

I store kommunale bygninger kender man ofte kun det samlede energiforbrug via hovedmåleren. Når lokale tekniske serviceledere skal styre energiforbruget i bygningen, er det vigtigt, at de har konkrete måledata at styre efter. I Ishøj Idræts- og Fritidscenter er der indledningsvis monteret cirka 60 fjernaflæste energimålere, som giver ny viden om forbruget. Der er udviklet et nyt design til brugeren af styringsværktøjet, som giver et hurtigt overblik over centerets tekniske anlæg, og gør det nemmere for personalet.

Udbytte

  •  Anslået energibesparelse på 50.000 kWh/år for el, vand og varme

  •  Forbedret vurderingsgrundlag for fremadrettede energitiltag

  •  Ejerskab, ansvarlighed og motivation hos de tekniske serviceledere

 

Se projektets løsninger i systembladet her
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om energistyring og visualisering:

Sted

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Vejledalen 17

2635 Ishøj

 

Partnere

Ishøj Kommune

i samarbejde med IT-Universitetet.

 

Kontakt

Ishøj Kommune
Petra Andersen,
Projektleder


Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk