Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Indeklima i medborgerhus

 

Demonstrationsprojektet Hvidovre Medborgerhus har dannet rammen for en case om helhedsorienteret renovering i Plan C. Der er gennemført brugerundersøgelse, idégenereringscamp og udarbejdet idékatalog som baggrund for udbud af renoveringsprojektet. Projektet er efterfølgende reduceret i omfang. Hvidovre Kommune har derfor udvalgt renoveringselementerne: solafskærmning med integrerede solceller, lavtryksventilation og lavtemperaturfjernvarme som demonstrationsprojekt.

I december 2010 blev der afholdt camp (idéworkshop) om idéer og muligheder for renoveringen. En række af Plan C’s partnere på tværs af kommuner, virksomheder og forskere deltog i campen sammen
med ansatte i Medborgerhuset. Efter campen blev der udarbejdet et idékatalog, der samlede op på resultaterne og inspirerede til forskellige helhedsløsninger.

Udbytte
•    Forbedrede indeklimaforhold.
•    Reduceret energiforbrug til ventilation og varme med
•    357.000 kWh.
•    Reduceret energiforbrug til køling.
•    Etablering af solafskærmet terrasse til brugere.
•    Samlet plan for renovering af bygningen.

 

Se projektets løsninger i systembladet her

 
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om indeklima i medborgerhus:

Idékatalog

Hent idékatalog, der blev udarbejdet i forlængelse af Camp Hvidovre Medborgerhus, her (pdf)

Sted

Hvidovre Medborgerhus

Hvidovrevej 280

2650 Hvidovre

 

Partnere

Hvidovre Kommune

Gate 21

DTU Byg

i samarbejde med Wissenberg

 

Kontakt

Høje-Taastrup Kommune

Marie-Louise Lemgart
Marie-LouiseLe@htk.dk

 


Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk