Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Renovering af klimaskærm

 

Plan C har testet nye renoveringsløsninger i den almene boligbebyggelse Hyldespjældet i Albertslund. Forsøgsprojektet belyser energirenovering i et helhedsperspektiv gennem fire forskellige tilgange:

 

1) Solarmapping

2) Udvikling af et nyt, slankt facadeelement

3) Ny tagopbygning med udtørringsmulighed

4) Analyse af renoveringsbehovet "Hyldespjældet anno 2035"

 

Forsøgsprojektet udarbejdes med afsæt i Hyldespjældet i Albertslund. Bebyggelsen består af 380 boliger og er opført i perioden 1974-1976 som tæt-lav elementbyggeri.

 

Udbytte

  • Designprocessen med solarmapping og Vision 2035 optimerer en fremtidig helhedsorienteret energirenovering
  • Afprøvning af ny tagopbygning, hvor man indbygger sensorer og et lag isoleringsmateriale, der giver muligheder for udtørring, i tagbelægningen
  • Et nyt højisolerende slankt facadeelement på 10 cm bestående af højstyrkebeton og vacuumisolering
  • Afprøvning af facadeelementets egenskaber som mock-up og full-scale i Hyldespjældet, både ift. præfabrikation, arkitektonisk udtryk og vedligeholdelsesmæssige krav

 

Se projektets løsninger i systembladet her
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om  renovering af klimaskærm:Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk