Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

 

Energiforbruget i offentlige bygninger kan mindskes af tekniske serviceledere, hvis de kan optimere de tekniske anlæg.

 

Et forløb i Plan C har fokuseret på behovet for kompetenceudvikling, et uddannelseskoncept og etablering af netværk for tekniske serviceledere og energimedarbejdere. Der er fokus på at opnå ejerskab og engagement i forhold til at optimere energiforbruget i offentlige bygninger.

 

Energiforbruget i de store bygninger som skoler, idrætshaller, institutioner og plejehjem udgør typisk 70-80 % af kommunens samlede energiforbrug.

 

For kommuner med decentral styring af energiforbruget i bygningerne, vil der være store energibesparelser at hente, hvis de lokale tekniske serviceledere har kompetencerne til at arbejde med energidata, styre CTS-anlæg og er motiverede for at skabe energibesparelser.

 

Københavns Kommune har estimeret, at de kan spare 1,7 millioner årligt, ved at servicelederne på 29 københavnske skoler har deltaget på én-dags kurset Energirigtig Drift.

 

Udbytte

  • Tilbagebetalingstid på kursus i energirigtig drift på under ét år
  • Besparelse på over 56.000 kr. årligt efter en kursusdeltagers justering af ventilation

 

Få overblik over konceptet i systembladet her

 

 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om bedre energistyring gennem kompetenceudvikling:Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk