Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Fremtidig fjernvarmeforsyning og energirenovering

 

Der skal handling til for at nå regeringens målsætning om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035. Plan C har analyseret samspillet mellem investeringen i ny produktionskapacitet for fjernvarme og reduktionen af varmebehovet gennem energirenovering i et perspektiv fra 2010 til 2070.

 

ANALYSENS FOKUS

  • Bliver fjervarmen så dyr, at udgifter til at energirenovere bygningsmassen bliver tjent hjem gennem det lavere varmeforbrug?

  • Kan det betale sig at energirenovere bygninger, når fjernvarmen snart bliver baseret på fossilfrie brændsler?

  • Vil energirenovering give så massive energibesparelser, at vi kan undgå at opføre nye varmeproduktionsanlæg?

  • Kan vi opnå en markant gevinst ved at koordinere energirenovering og udvikling af varmeforsyning?

 

Analysen belyser investeringer i en fremtidig fossilfri varmeforsyning, der matcher bygningsmassens varmebehov.

 

Se analysens antagelser og scenarier i systembladet her

 
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om fremtidig fjernvarmeforsyning og energirenovering:

Debatoplæg

Fremtidig fjernvarmeforsyning

og energirenovering

Læs oplægget her (pdf)

Analyseområde

Fjernvarmeområder der forsynes af CTR, VEKS, Vestforbrænding og Københavns Energi.

 

Partnere

VEKS

COWI

DTU Byg

Gate 21

 

Kontakt

DTU Byg

Svend Svendsen

ss@byg.dtu.dk

 

DTU Byg

Maria Harrestrup

marih@byg.dtu.dkGate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk