Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:




OPI i praksis

 

Der arbejdes i disse år på mange fronter for at udvikle nye måder at samarbejde på tværs af sektorer på. Offentlig privat innovation (OPI) er en af de nye tilgange til tværsektorielle samarbejder.

 

Plan C har blandt andet haft til formål at skabe erfaringer med og udvikle metoder for OPI.

 

Projektets partnere har derfor arbejdet med at afprøve nye samarbejdsformer på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og forskningen.

 

Der er blevet opbygget nye strategiske partnerskaber, der er udviklet
en ny model for udbudsfri OPI, og der er blevet udviklet nye
metoder for innovative samarbejdsprocesser. Projektet har lavet løbende metodeudvikling og evaluering af samarbejdsrelationerne mellem partnerne.

 

Erfaringerne fra Plan C’s arbejde med OPI-metoder er forankret i Gate 21, hvor de videreføres i nye OPI-projekter og partnerskaber.

 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om OPI i praksis:


Plakat

Hent plakat om OPI her

Kontakt

Gate 21

Loa Brix,

Kommunikationschef

Telefon: 4368 3448
Mobil: 3145 0143
loa.brix@gate21.dk



Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk