Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Totalværdimodellen

 

Totalværdimodellen er et digitalt værktøj for bygherrer og deres rådgivere. Værktøjet anvendes i renoveringens forstadie, hvor strategiske afgørelser som pris og kvalitet skal afgøres.

 

Totalværdimodellen hjælper bygningsejer med en helhedsorienteret renovering, der har energi, økonomi og brugere i fokus. Resultatet bliver et dokumenteret beslutningsgrundlag og en styret proces.

Udbytte

  • Bygningernes værdier for miljø og brugere bliver prioriteret og synliggjort.
  • Veldokumenteret beslutningsgrundlag for et projekt.
  • Større nytteværdi af anlægsinvesteringen.
  • Drift af bygningerne indgår i beslutningsgrundlaget.


Når en bygning skal renoveres, fokuserer bygherre og rådgiver ofte kun på projekterings- og byggefasen. Men eftersom udgifterne til drift af bygningen i dens levetid langt overstiger renoveringsudgifterne, er der store besparelser at hente ved at tænke driftbesparelser ind i planlægningen af en renovering - det er det, totaløkonomi handler om.

 

Partnergruppen har i Plan C lavet et værktøj, der ud over at skabe et
totaløkonomisk beslutningsgrundlag, også styrer bygherrers proces med at tænke i helheder og løfte energirenoveringer, så de gavner både miljø, brugere og økonomi. Så har vi at gøre med totalværdi.

 

Finansiering

Som del af arbejdet med Totalværdimodellen har Plan C arbejdet med forslag til finansiering af energirenoveringer.

 

Læs mere om finansiering som del af Totalværdimodellen her

 
Brug modellen på www.totalvaerdimodellen.dk
 
Få overblik over modellen i systembladet her
 
 
 
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om Totalværdimodellen:

Videoer

Se video om Totalværdimodellen

Se video med cases, hvor Totalværdimodellen er anvendt i praksisGate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk