Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Udbudsfri OPI

 

 

 

 

Model for udbudsfri OPI er en juridisk ramme for offentlig privat innovation. Modellen gør det muligt for offentlige, private og forskningsaktører at indgå i et fælles udviklingsprojekt uden at projektet skal i udbud. Plan C har i samarbejde med Gate 21 og Rønne & Lundgreen lavet en håndbog om modellen. Klik på håndbogen ovenfor eller download den som pdf i højrespalten.

 

Modellen gør det muligt for eksempelvis en entreprenør at udvikle en ny renoveringsløsning i samarbejde med en kommune, uden at udviklingsprocessen skal i udbud. Det giver plads og rum til det innovative samarbejde mellem en offentlig og en privat part, hvor løsninger kan blive udviklet, testet og justeret.


Når løsningen er færdigudviklet, kan den offentlige part vælge at implementere den i større skala ved at sende den i udbud. I sådan en situation ville den private partner, der har deltaget i udviklingen ofte ikke blive tilbudt at byde eller værre endnu blive erklæret inhabil i udbudsrunden. Men det kan undgås, hvis parterne først har indgået den juridiske aftale om udbudsfri OPI.

Udbytte

  • Plads til mere innovation i det offentlige-private samarbejde.
  • Driftsbesparelse på langt sigt, fordi løsningerne kan testes af og justeres i innovationsfasen.
  • Den private partner undgår inhabilitet efter et udviklingsprojekt.
  • Både privat og offentlig partner opnår klarhed over rettigheder til løsninger udviklet i OPI-projekter.
 
Få overblik over modellen i systembladet her
 
 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog  om udbudsfri OPI:

Partnere

Rønne & Lundgren

Gate 21

 

Afprøvning

BO-VEST

Rørbæk & Møller

COWI

Barsmark

Hi-Con

DTU Byg

Rønne & Lundgren

Gate 21

 

Kontakt

Rønne & Lundgren

Søren Hilbert,

Advokat

shi@rl.dk

 

Albertlsund Kommune

Sif Enevold,

Projektleder

sif.enevold@albertslund.dkGate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk