Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Visualisering af energiforbrug i boliger

 

Tre Plan C-partnere har udviklet et koncept for digital visualisering af energiforbrug i almene boliger i tæt samarbejde med beboerne i to almene boligforeninger under Bo-Vest i Brøndby. Konceptet fokuserer på varmeforbruget, men vil på sigt kunne udvides til også at omfatte varmt og koldt vand, samt elforbrug.

 

Projektet har resulteret i en prototype på en hjemmeside, hvor beboeren får mulighed for at følge sit forbrug, kan sammenligne eget forbrug med gennesnitsforbrug og få gode råd om energiadfærd, Derudover er forbrugsregningen for varme og varmt vand blevet revideret, så indholdet bliver lettere at forstå for beboerne.

 

UDBYTTE

  • Påvist potentiale for reduceret varmeforbrug og varmeregning hos beboerne.

  • Øget interesse for energibevidst adfærd hos beboerne.

 

Få overblik over værktøjet i systembladet her
 

 

Læs kapitel fra Plan C's produktkatalog om visualisering af energiforbrug i boliger:

Link

Hjemmeside (prototype)

Brugernavn: bruger1

Kodeord: adgang1

Partnere

Bo-Vest

Brunata A/S

Alexandra Instituttet

Gate 21

 

Kontakt

Bo-Vest
Carsten Rudkjøbing Larsen
 

Høje-Taastrup Kommune

Marie Louise Lemgart

Marie-LouiseLe@htk.dkGate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk