Share

Genveje


Hvad er Plan C?

Plan C har siden 2010 arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.


Plan C sluttede i maj 2013, men modeller, værktøjer og renoveringsprojekterne lever videre.

 

Læs mere om Plan C her

Produktkatalog

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde.

Kataloget kan ses her:

 

 

Download kataloget som pdf her >>

Plan C er støttet af:
Publikationer

Her finder du alle vores publikationer. I menuen til venstre kan du sortere mellem de emner, publikationerne er inddelt i.


10-02-2014
Håndbogen: Om Udbudsfri OPI
Plan C Plan C har i samarbejde med Gate 21 og Rønne & Lundgreen lavet en håndbog om modellen udbudsfri OPI.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


10-07-2013
Produktkalalog, juni 2013
Plan C kataloget ”Bæredygtig renovering – Idéer og metoder” er en udvidet og opdateret udgave af Plan Cs katalog fra november 2012. Det nye katalog præsenterer de seneste resultater 17 af de produkter til energirigtig renovering, der er udarbejdet i Plan C.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


10-07-2013
Produktkatalog, november 2012
Plan C kataloget "Helhedsorienteret renovering - energi og merværdi i fokus" præsenterer 17 af de produkter til energirigtig renovering, der er udarbejdet i Plan C.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - Grøndalsvænge Skole
Plan C demonstrerer, at LED-belysning kan spare energi
i tre klasselokaler på Grøndalsvænge Skole. Automatisk
styring af lyset skal samtidig øge elevernes
indlæringsevne og koncentration.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - Klimaskærm
Plan C afprøver solarmappingmetoder og renovering
med klimaskærm i Bo-Vest bebyggelsen Hyldespjældet.
Målet er at demonstrere hvordan man kan reducere
varmeforbruget med mere end 80%

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - RenProces
Portalen RenProces tilbyder konkrete værktøjer til de
enkelte faser af et renoveringsprojekt. Hvert værktøj
sikrer på sin egen måde, at de bløde værdier som fx
kompetencer og videndeling får sin plads i
renoveringsarbejdet på linje med U-værdi og kWt

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - Strategi for Integreret forsyning og renovering
Plan C’s bud på en strategi for fremtidens fjernvarmeforsyning er et idekatalog, som skal bidrage til kommunernes strategiske energiplanlægning

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - Udbudsfri OPI
OPI (Offentlig-Privat Innovation) projekter er med til at
skabe udvikling og innovation i byggeriet, men
udbudsreglerne betragtes i dag som en barriere hos alle
parter. Det problem addresserer Plan C med en ny
juridisk model for udbudsfri OPI

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


06-08-2012
Faktaark - Vallensbæk Skole
Plan C demonstrerer, at LED-belysning kan spare energi
i tre klasselokaler på Grøndalsvænge Skole. Automatisk
styring af lyset skal samtidig øge elevernes
indlæringsevne og koncentration.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


01-06-2012
Faktaark - Totalværdimodellen
Totalværdimodellen er et værktøj, der fremmer
energirenovering med merværdi. Modellen styrker
beslutningsgrundlaget gennem en styret proces og
forslag til dokumentation.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


02-04-2012
Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet
Plan C-partner Rønne & Lundgren har udviklet en juridisk model for udbudsfri OPI. Modellen viser, hvordan bygherrer og leverandører kan komme uden om habilitetsproblemer, når de i fællesskab udvikler nye innovative løsninger

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


29-06-2011
Totalværdimodellen
Totalværdimodellen er et værktøj, bygherrer kan anvende i forstadiet til et byggeprojekt. Værktøjet sikrer, at projektet tilgodeser såvel økonomi og miljø som de sociale aspekter af byggeriet.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


09-05-2011
Idékatalog - Camp Hvidovre Medborgerhus


Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Demonstrationsprojekter
Islands Brygge 37 - Idékatalog

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Energirenovering med merværdi
"Kortlægning af virkemidler til energieffektiv renovering og oversigt over demonstrationsprojekter i Plan C", nov. 2010

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Byggeprocesser
"Organisering og dialog i byggeprocessen", nov. 2010

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Styring, drift og adfærd
"Kortlægning af støttefunktioner hos den professionelle slutbruger", Nov. 2010

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Beslutningsgrundlag og finansiering
"Kortlægning af beslutningsprocesser og finansiering af energirenovering på det kommunale og på det almene område", Nov. 2010.

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapport


03-03-2011
Bæredygtig forsyning
Grundlag for CO2-beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning", Nov. 2010

Hent rapport Hent rapport      Hent bilag Hent rapportGate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   planc@gate21.dk